slide-image-1.jpg

“Een gezond klimaat met comfortabele leefomgeving"

slide_dubo2.jpg
slide_dubo5.jpg

Exploitatie

Energie exploitatie. Niet iets dat je er zomaar bij doet. We hebben hier jarenlange ervaring in opgebouwd. Wij gaan voor lange termijn relaties, voor partnerschap, co-creatie en intensieve samenwerking.

In de volle overtuiging dat we echt het verschil voor en met jou kunnen maken, zijn wij bereid risicodragend te investeren. We hebben dit al bij een tiental projecten gedaan en wij (en de opdrachtgever) zijn zeer tevreden over deze projecten en de gang van zaken.

Wij bouwen graag aan duurzame relaties. Exploitatie van duurzame energiesystemen van Dubotechniek is daarom inclusief:

  • Onderhoud
  • Beheer
  • Bemetering
  • Monitoren van het tariefsysteem
  • Administratie
  • Facturatie
  • Toelichting bewoners en gebruikers

Gedurende een periode van 15 of 30 jaar